7
Dec
Off

Bruke forbrukslån til å nedbetale inkassogjeld

Har du ubetalte regninger som har gått til inkasso vil du fort oppleve at gjeld til inkassoselskaper er noe av den dyreste gjelden du kan ha, og det kan derfor lønne seg å prioritere å bli kvitt slik gjeld så fort råd er.

Hvorfor er inkassogjeld så kostbart?

Hvis vi ser på forsinkelsesrentene du må betale på en regning som er sendt til inkasso, så er disse ikke spesielt høye, og de kan aldri være høyere enn det som er fastsatt av staten. Forsinkelsesrenten fastsettes to ganger per år, 1. januar og 1. juli og er pr. november 2016 på 8,50%. På en forfalt regning på 10.000kr. Vil forsinkelsesrentene altså utgjøre under 1.000kr. Det første året.

Problemet med inkassogjeld er altså ikke forsinkelsesrenten, men de skyhøye inkassogebyrene selskapene har lov å kreve. Jo høyere det forfalte beløpet er, desto høyere er inkassogebyrene også. Det viser seg derfor ofte at det ikke er regningen i seg selv som skaper de største problemer for personen som skylder penger, men inkassogebyrene på toppen. For eksempel vil en ubetalt regning på 3.000kr. Få et inkassogebyr på 885kr. Når inkassosaken starter (såkalt enkelt salær). Betales ikke hele kravet innen 4 uker, vil det påløpe et nytt tungt salær på 1.770kr. Det totale kravet vil da være oppe på godt over 5.500kr. + eventuelle renter og gebyrer for purring og inkassovarsel. Kravet har med andre ord doblet seg på bare noen få uker, og dette er før det er tatt rettslige skritt i saken, noe som kan bety flere tusenlapper ekstra i gebyrer.

Bruke usikret forbrukslån til å betale inkassogjeld

I utgangspunktet kan det kanskje høres tullete ut å ta opp dyr usikret forbrukslån for å betale annen dyr gjeld, og i mange tilfeller er det selvsagt helt sant. Men har du et par igangsatte inkassosaker som du ikke har råd til å gjøre opp før gebyrene vokser seg ennå større, kan det faktisk være lønnsomt å ta opp et forbrukslån, som du bruker for å nedbetale de forfalte inkassokravene. Selv om renten på forbrukslånet er høyt og det påløper både etablerings- og termingebyr, vil det ofte være en rimeligere løsning enn å se stadig nye gebyrer bli lagt på dine pågående inkassosaker. (Se denne nettsiden for en god liste over banker- låne penger raskt med lånepådagen no)

Før du går til det skritt å ta opp mer gjeld for å bli kvitt gammel moro, er det imidlertid et par ting du bør tenke nøye igjennom. For det første bør du danne deg en bra oversikt over din privatøkonomi, så du vet hva du har av penger hver måned etter at alle faste utgifter er betalt. Har du ikke lagt et budsjett for husholdningens økonomi, så er dette et ypperlig tidspunkt å få gjort det på.

Businessman Holding Coins

Når du har beregnet hvor mye penger du har til å betjene et nytt lån hver måned, må du se dette i forhold til hvor stort et forbrukslån du trenger for å nedbetale din inkassogjeld. Her er det uhyre viktig at du ikke tar opp et større lån enn det du klarer å betjene. Det er godt mulig at banken, som ikke har like god oversikt over din økonomi som det du selv har, vil innvilge deg et lån du ikke klarer å betjene, så her må du i første omgang være ansvarlig og nøktern. Tar du opp et forbrukslån du ikke klarer å betjene, gjør du bare ting verre for deg selv. Du blir riktig nok kvitt inkassogjelden her og nå, men du skaper et nytt og større problem ved at du nå har månedlige avdrag på et lån du ikke klarer å betale. Før eller siden vil dette lånet bli misligholdt og sendt til inkasso, og du er tilbake hvor du startet, eller kanskje i en ennå verre situasjon, fordi du nå blir krevd inkassogebyrer for et lån som du brukte for å nedbetale tidligere ilagte inkassogebyrer. Går du til det skritt å betale dine inkassosaker med penger fra et usikret forbrukslån, er det med andre ord helt essensielt at du vet at du klarer å betjene det nye lånet.

Har du kommet i et midlertidig uføre som følge av arbeidsløshet eller sykdom, men der du ser at du innen lenge vil være tilbake i jobb og dermed ha en høyere inntekt, er situasjonen kanskje en litt annen. Om du har et sterkt ønske om å bli kvitt dine inkassokrav her og nå, kan du vurdere å benytte et kredittkort for å nedbetale gjelden. Et kredittkort har normalt en litt høyere rente enn et forbrukslån, men de fleste kredittkort gir deg en viss fleksibilitet i nedbetalingen, og du trenger normalt ikke å nedbetale mer enn 2-3% av utestående beløp, hver måned. Du klarer deg derfor med relativt små avdrag her og nå, men det er selvsagt uhyre viktig at du øker de månedlige avdragene betydelig, så snart din privatøkonomi tillater det.

Alternativer til forbrukslån for å betale inkassokrav

Det finnes i de fleste tilfeller flere alternativer til å bli kvitt inkassokrav du ikke har penger til å betale her og nå, Det er ikke alltid gitt at et usikret lån er beste metode for å komme seg ut av knipen, så her gjelder det å vurdere saken nøye og tenke seg godt om.

Boligprisene har steget betydelig i det meste av landet de siste årene. Er du så heldig at du har eid egen bolig en stund, har du kanskje en del egenkapital gjemt her, som du kan trekke på. De fleste banker vil gladelig gi deg et lån med sikkerhet i boligen din, og et slikt lån vil i de aller fleste tilfeller være betydelig billigere enn et forbrukslån.

Et annet alternativ er å kontakte kreditor for å diskutere muligheten for en avdragsordning på den eller de ubetalte regningene. Har regningen først blitt sendt til inkasso, vil de aller fleste kreditorer henvise deg til inkassoselskapet og det er derfor dem du må forholde deg til. På tross av at de fleste inkassoselskaper kan virke strenge og lite fleksible, ønsker de som regel å strekke seg noe for å finne en løsning. Du vil nesten alltid få selskapet med på en avdragsordning på inkassosakene dine, men dette utløser nye gebyrer, så før du takker ja til en avdragsordning, er det viktig at du får en oversikt over utestående gjeld og størrelsen på alle avdrag fra inkassoselskapet. Har du først inngått en avbetalingsordning er det svært viktig at du følger denne og betaler avdragene dine til tiden. Misligholder du en avdragsordning vil inkassofirmaet normalt ikke gi deg flere sjanser, og de vil ta rettslige skritt for å drive inn gjelden, hvilket som regel betyr at Namsmannen vil ta utleggstrekk i lønnen din.

Hvis økonomien din er skikkelig dårlig, uten noen umiddelbar tegn på forbedring, og hvis du ikke eier større verdigjenstander som bolig eller bil, kan du forsøke å få til en avkortning av gjelden din ved å komme med et tilbud til inkassoselskapet. Du kan for eksempel tilby å betale 50% av gjelden her og nå, mot at resten av kravet frafalles. Det er langt fra sikkert at du får gehør for et slikt forslag, i de fleste tilfeller vil inkassoselskapet nok blankt avvise tilbudet. Men samtidig er det også slik at inkassofirmaet ser realistisk på alle saker, og hvis de ikke ser at de noensinne vil få dekning for kravet sitt imot deg, vil de i mange tilfeller være tilbøyelige til å vurdere en avtale om avkortning av gjelden.

Søk hjelp hos kommunens gjeldsrådgiver

www.fahmy.tk

Er du usikker på hvordan du skal komme deg ovenpå økonomisk, kan det være lurt å ta en telefon til kommunen eller NAV sin gjeldsrådgivningstelefon. Alle kommuner i Norge er pliktige til å tilby gjeldsrådgivning til sine innbyggere, og dette er en tjeneste som er helt kostnadsfri for brukeren. Gjeldsrådgiveren vil blant annet kunne hjelpe deg med å få oversikt over din privatøkonomi og bistå i kontakten med inkassoselskapene, for å prøve å få til en avdragsordning eller en avkortning av gjelden.