11
Dec
Off

4 gode lånemeglere for refinansiering

Refinansiering betyr som regel bedre økonomi. De fleste som foretar slike grep gjør dette for å samle gjeld. Ofte dreier det seg om smålån og kredittgjeld, der rentebetingelsene kan bli ganske dyre. Et refinansieringslån er normalt på samme sum som totalen av det gjelden man vil innfri, og gir flere fordeler. For det første sparer man som regel på renteutgiftene, i tillegg til å få færre månedlige terminomkostninger (månedsgebyrer). Dernest gir det bedre oversikt å forholde seg til ett lån i kun én bank, og faren for å glemme eller utsette en innbetaling blir lavere. Lån til refinansiering krever vanligvis ikke at du stiller med sikkerhet, med mindre du har inkassosaker pågående, eller registrerte betalingsanmerkninger.

Motta mange tilbud på forbrukslån

refinancing_a_home2

Å sammenligne flere forbrukslån til refinansiering er viktig før man velger, ellers risikerer man å låne til dyrere betingelser enn man hadde trengt. For å slippe å sende søknad til mange banker, er det en god idé å benytte seg av en lånemegler. Lånemeglere samarbeider med flere forskjellige banker, i noen tilfeller 14-15 selskap, og videresender din ene søknad til alle disse. Tjenesten koster ingenting, da Finansavtaleloven forbyr selskap som dette å ta seg betalt av søkeren (meglere får derimot provisjon av den banken du eventuelt velger).

Søknadsprosedyren går omtrent like raskt når du bruker en lånemegler for å innhente tilbud på lån til refinansiering, som om du søkte direkte til banken. Det vil si at det normalt tar fra 1 til 3 dager fra søknaden ble innsendt, til pengene står på bok. Svarene fra alle bankene vil komme på ulike tidspunkt, men som regel skjer dette samme dag du søkte.

Det kan være en viss overlapping i bankene lånemeglere samarbeider med. For eksempel er det mange meglere som innhenter tilbud på lån fra Bank Norwegian og OPP Finans. Dersom du sender inn en søknad til flere lånemeglere, betyr det at samme banken kan få flere versjoner av søknaden din. Dette har ingen betydning, og lånemegleren vil i alle tilfeller velge ut de tilbudene som har de beste betingelsene. Det finnes også lånemeglere som samarbeider med mindre kjente banker, som Bluestep. Flere slike banker er spesialiserte innenfor spesifikke lån, blant annet refinansiering for de som har betalingsanmerkning. Derfor lønner det seg å velge lånemeglere ut i fra hvilke banker de representerer, slik at man går bredest mulig ut når man innhenter tilbud. Det er alikevel også andre alternativer og det er å se på oversikter over refinanseringstilbud. En slik side er blant annet refinansiering med refinansiere net.

Lendo er en av de beste på refinansiering

Lendo er blant de mest populære lånemeglerne. Selskapet er en del av av Schibsted-konsernet, som også eier en rekke kjente mediebedrifter, blant annet VG, Aftenposten og Dine Penger. Antallet banker som Lendo samarbeider med er i skrivende stund over 10 stykker, og inkluderer Gjensidige Bank, Monobank, Santander Consumer Bank og Ikano Bank. Spekteret av tilbud på forbrukslån til refinansiering er temmelig heldekkende.

Den maksimale lånesummen er på 500 000 kroner om man søker gjennom Lendo, mens minste lånesum er på 10 000 kroner. Man kan velge inntil 15 år nedbetaling for de største lånesummene. Rentebetingelsene vil variere fra hver enkelt banks tilbud. De beste betingelsene er for tiden en effektiv rente på 7,6%. Disse fastsettes i alle tilfeller individuelt, uansett bank, der personer med god kredittverdighet får de beste tilbudene.

Hos Lendo kan man signere søknad og låneavtale med BankID, samt bruke medlåner dersom det er aktuelt. Vanligvis begynner tilbudene på bankenes lån å tikke inn i innboksen innen 1 time etter at man sendte søknaden. Du får se alle av de, og kan dermed enkelt velge det som er billigst eller passer deg best. Den eneste forskjellen på vanlige forbrukslån og lån til refinansiering er at du gir banken fullmakt til å innfri den aktuelle gjelden som skal refinansieres. Har du opplysningene klare og sørger for at banken du valgte mottar disse, vil det hele gå like fort som om du lånte til noe annet. Det vil si at det normalt tar 1 døgn fra låneavtalen er signert og innsendt, til gjelden er refinansiert.

Refinansiering gjennom Finansa

Finansa er en annen velkjent lånemegler for forbrukslån og lån til refinansiering. Selskapet samarbeider med 13 banker per i dag, inklusive Bank Norwegian, DNB og Re:member. Lånegrensene hos denne megleren starter på 5 000 kroner og ender opp på 500 000 kroner. Betingelsene på lån til refinansiering som kommer via Finansa, blir fastsatt på samme vis som hos Lendo. Den eneste merkbare forskjellen er at Finansas portefølje av banker er noe annerledes sammensatt, og at etableringsgebyret er 50 kroner høyere. Det med gebyret spiller liten rolle da det uansett er totalkostnadene ved lånet som vil være avgjørende for hvilket du burde velge. Utenom lån til refinansiering formidler Finansa også normale forbrukslån, samt lån til bil, båt, campingvogn og motorsykkel.

Refinansiering for de med betalingsanmerkning

86544241

Som nevnt er hovedpoenget med refinansiering å samle annen gjeld for å få lavere utgifter. Dette grepet blir spesielt viktig dersom utgifter til lån og kreditter blir så høye at man sliter med å få avdragene betalt. For de som er i faresonen på utgiftssiden, blir det spesielt viktig å få gjelden under kontroll, før eventuelle inkassosaker og rettslig inndriving blir aktuelt. Har kreditoren allerede gått til rettslige skritt, vil man normalt bli registrert med en betalingsanmerkning innen 30 dager. Dette får store konsekvenser dersom man søker om lån eller kreditter andre steder. Veien ut da, om mane er ute etter å refinansiere gjelden, er via de få bankene som yter lån i slike situasjoner. Kravet til søkeren er normalt at man kan få lån til refinansiering, kun dersom man også kan stille med sikkerhet for det nye lånet. Disse bankene representeres av noen få lånemeglere.

Inkassolån fra lånemegleren MyCredit

En av meglerne som formidler lån til refinansiering dersom man har betalingsanmerkning, er MyCredit. Selskapet er tilknyttet blant annet finansieringsselskapet Bluestep, en av de få på markedet som har denne ordningen. Låneproduktet kalles inkassolån, der det maksimale beløpet du får til refinansiering er 500 000 kroner. MyCredit formidler selvsagt også lån til de som har en plettfri betalingshistorikk, og da uten at det kreves sikkerhet for lånet.

Rentebetingelsene på et refinansieringslån kan bli betydelig bedre enn vanlig dersom søkeren stiller med sikkerhet (pant i egen bolig eller kausjonist). Per i dag starter de nominelle rentene for lån uten sikkerhet på 7,9% gjennom denne agenten, mens for lån med sikkerhet er laveste nominelle rente nede i 6,10%.

Zen Banking aksepterer også betalingsanmerkning

Denne lånemegleren var tidlig ute med å tilby refinansiering til personer med betalingsanmerkning. Derfor har Zen Banking også lang erfaring med denne typen problemstilling, og kjenner svært godt til hvordan man skal få på plass denne typen lån på vegne av søkeren. Her også er kravet at søkeren kan stille sikkerhet (egen eiendom eller kausjonist). Lånemegleren formidler i tillegg forbrukslån uten sikkerhet. Uansett formål med lånet, er høyeste lånebeløp på 500 000 kroner.